Нэрээр хайх:

Лого Сургуулийн нэр Хяналт Ангилал Магадлан итгэмжлэлийн байдал Вэб сайт
1 logo Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль Төрийн Их сургууль 1999-2023 www.must.edu.mn
2 logo Монгол улсын их сургууль Төрийн Их сургууль 1999-2023 www.num.edu.mn
3 logo Монгол улсын боловсролын их сургууль Төрийн Их сургууль 1999-2023 www.mnue.mn
4 logo Шихихутуг хууль зүйн их сургууль Төрийн бус Их сургууль 2001-2023 www.shihihutug.edu.mn
5 logo Мандах их сургууль Төрийн бус Их сургууль 1999-2023 www.mandakh.edu.mn
6 logo Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль Төрийн Их сургууль 1999-2023 www.mnums.edu.mn
7 logo Хөдөө аж ахуйн их сургууль Төрийн Их сургууль 1999-2023 www.muls.edu.mn
8 logo Соёл урлагийн их сургууль Төрийн Их сургууль 1999-2023 www.msuac.edu.mn
9 logo Үндэсний батлан хамгаалахын их сургууль Төрийн Их сургууль 2003-2023 www.mndu.gov.mn
10 logo Ховд их сургууль Төрийн Их сургууль 1999-2023 www.cmuc.edu.mn
11 logo Улаанбаатарын их сургууль Төрийн Их сургууль 2001-2023 www.usu.edu.mn
12 logo Отгонтэнгэр их сургууль Төрийн бус Их сургууль 1999-2023 www.otgontenger.edu.mn
13 logo Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль Төрийн бус Их сургууль 1999-2023 www.humanities.mn
14 logo Их засаг олон улсын их сургууль Төрийн бус Их сургууль 2000-2023 ikhzasag.edu.mn
15 logo Орхон их сургууль Төрийн бус Их сургууль 1999-2023 www.cmuc.edu.mn
16 logo Олон улсын Улаанбаатарын их сургууль Төрийн бус Их сургууль 1999-2023 www.ulaanbaatar.edu.mn
17 logo Оточ Манрамба Их Сургууль Төрийн бус Их сургууль 2000-2023 www.otoch.edu.mn
18 logo Төмөр замын дээд сургууль Төрийн Дээд сургууль 2018-2023 www.insttrans.mn
19 logo Технологийн дээд сургууль Төрийн Дээд сургууль 2002-2023 www.itech.edu.mn
21 logo Монгол улсын эрдмийн их сургууль Төрийн бус Их сургууль 2018-2023 www.gradedu.mn
22 logo Рояаль олон улсын дээд сургууль Төрийн бус Дээд сургууль 2018-2023 www.royalacademy.edu.mn
23 logo Шинэ Монгол технологийн дээд сургууль Төрийн бус Дээд сургууль 2018-2019 www.nmit.edu.mn
24 logo Дорнод их сургууль Төрийн Их сургууль 2003-2019 www.dornod.edu.mn
25 logo Дотоод хэргийн их сургууль Төрийн Их сургууль 2005-2021 www.leu.gov.mn
27 logo Этүгэн их сургууль Төрийн бус Их сургууль 2007-2022 http://uberdem.edu.mn/
28 logo Эм зүйн шинжлэх ухааны их сургууль Төрийн бус Их сургууль 2006-2024 http://www.monos.edu.mn/
29 logo Ач анагаах ухааны их сургууль Төрийн бус Их сургууль 2005-2021 http://www.ach.edu.mn/
30 logo Үндэсний техникийн их сургууль Төрийн бус Их сургууль 2006-2024 http://utis.edu.mn/
31 logo Сити их сургууль Төрийн бус Их сургууль 2005-2021 http://www.citi.edu.mn
33 logo Идэр их сургууль Төрийн бус Их сургууль 2002-2024 http://www.ider.edu.mn
47 logo Олон улс судлалын дээд сургууль Төрийн бус Дээд сургууль 2004-2021 http://ousds.mn/
48 logo Хангай дээд сургууль Төрийн бус Дээд сургууль 2006-2021 http://1.hangai-university.com/
49 logo Зохиомж дээд сургууль Төрийн бус Дээд сургууль 2005-2022 http://www.cmuc.edu.mn
50 logo Хэл иргэншлийн дээд сургууль Төрийн бус Дээд сургууль 2004-2022 http://www.khel-irgenshil.edu.mn
51 logo Мон-Алтиус дээд сургууль Төрийн бус Дээд сургууль 2004-2021 http://www.altius.mn
53 logo Техник технологийн дээд сургууль Төрийн бус Дээд сургууль 2007-2024 http://iet.edu.mn
56 logo Санхүү эдийн засгийн их сургууль Төрийн бус Их сургууль 2000-2024 https://www.ufe.edu.mn
57 logo Глобал удирдагч дээд сургууль Төрийн бус Дээд сургууль 2012-2024 http://glu.edu.mn
58 logo Үндэсний биеийн тамирын дээд сургууль Төрийн бус Дээд сургууль 200-2024 http://www.ubtds.mn
60 logo Энэрэл дээд сургууль Төрийн бус Дээд сургууль 2011-2024 www.enerel.edu.mn
logo Монгол-Солонгосын политехник коллеж Төрийн Коллеж 2011-2021 www.mkpc.edu.mn
logo Үйлдвэрлэл урлалын политехник коллеж Төрийн Коллеж 2011-2021 www.pas.mn
logo Хүнс, технологийн политехник коллеж Төрийн бус Политехник коллеж 2019-2024 www.itech.edu.mn
logo Зүүн хараа Политехник коллеж Төрийн Политехник коллеж 2019-2024 zuunkharaa.tvet.gov.mn
logo Төв аймгийн Баянчандмань суман дахь МСҮТ Төрийн МСҮТ 2019-2024
logo Хэнтийн аймаг дахь МСҮТ Төрийн МСҮТ 2019-2024 khentii.tvet.gov.mn
logo Шинэ иргэншил МСҮТ Төрийн бус МСҮТ 2019-2024 www.nctvet.edu.mn
logo Өвөрхангай аймаг дахь МСҮТ Төрийн МСҮТ 2019-2024 www.uv-msut.mn
logo Дархан-Уул аймаг дахь МСҮТ Төрийн МСҮТ 2019-2024 darkhan-vetc.edu.mn
logo Сүхбаатар аймаг дахь МСҮТ Төрийн МСҮТ 2019-2024
logo Завхан политехник коллеж Төрийн Политехник коллеж 2019-2024 www.zavkhanvtc.mn
logo Их засаг Их сургуулийн дэргэдэх МСҮТ Төрийн бус МСҮТ 2019-2024 ikhzasag.edu.mn
logo Баянхонгор политехник коллеж Төрийн Политехник коллеж 2019-2024 http://www.vtc.mn/
logo Дархан-Уул аймаг дахь Уул уурхай эрчим хүчний Политехник коллеж Төрийн Политехник коллеж 2019-2024 http://polytechnic.edu.mn/